“Pomáháme Vám řídit firmu...”

Účetní firma

SPAN solution, s.r.o.

  • vedení účetnictví a daně
  • ekonomika
  • konzultace

Více než 25 let zkušeností

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ

Postaráme se o rychlé a správné zaúčtování všech dokladů. Připravíme podklady pro splnění daňových povinnosti (DPH, silniční daň, daň z příjmu, statistické výkazy atd.). Zpracujeme účetní závěrku.
Rozsah naších služeb určujete vy. Vše s Vámi budeme konzultovat.

Kontaktujte nás

ÚČETNÍ PORADENSTVÍ

Vaši pracovníci pořizují pod naším vedením účetní doklady do počítače a my se postaráme o nastavení dokladů tak, aby bylo vše správně zaúčtováno. Dohlížíme a konzultujeme správné zaúčtování. Připravíme podklady pro splnění daňových povinnosti. Zpracujeme účetní závěrku.
Zpracujeme daňové přiznání (Daň z příjmu právnických osob, DPH, silniční daň, ….)

Kontaktujte nás

MZDY A PERSONALISTIKA

PERSONALISTIKA – Zajistíme veškerou administrativu, která se týká vašich zaměstnanců. Postaráme se o přihlášení a odhlášení zaměstnanců na ZP a OSSZ.
MZDY – Zpracujeme mzdy a měsíční přehledy pro ČSSZ a ZP, evidenční listy důchodového zabezpečení. Provedeme roční zúčtovaní daní.
Vystavíme potvrzení o zdanitelných příjmech, potvrzení pro ostatní úřady, zápočtové listy.

Kontaktujte nás

EKONOMIKA VÝROBY A PORADENSTVÍ

Disponujeme konzultanty a odborníky na implementaci systémů, účetními, programátory a kodéry, analytiky. Veškeré naše práce se opírají o naše dlouholeté zkušenosti a využívají současných manažerských a informačních trendů.

Kontaktujte nás

ŠKOLENÍ

Firma posílila své aktivity v oblasti účetních a ekonomických konzultací, školení a poradenství v oblasti manažerských technik.

Kontaktujte nás