Středně velká akciová společnost je ve fázi intenzivního růstu - vznikají nové pobočky, spojují se společnosti. V IT vzniká chaotický stav - propletenec nekompatibilních systému, převody dat, pracnost, nemožnost servisu. Společnost se rozhodla nasadit all-in-one systém a vzhledem k tomu, že se jedná o vysoce odbornou činnost předali jeji řízení naším specialistům - odborníci na zavádění, projektové řízení.

Celkově takto společnost ušetřila čas a náklady na zavedení systému.

Malá akciová společnost (nebo sro) není spokojena s informacemi o svém podníkání. Ekonomické informace dostává pozdě nebo vůbec, účetnictví řeší externí firma. Pořídit si vlastní účetní je příliž drahé včetně nutných souvisejících nákladů na vzdělání apod.

Řešení je outsourcing účetnictví - data pořizuje pomocí svých zaměstnanců a naši odbornící nastavují postupy a kontroluji pořízená data.

Informace má firma k dispozici ihned a účetnictví je dohlíženo odborníky.

Výrobní firma sro potřebuje optimalizovat výrobu a zpřehlednit náklady na zakázky. Účetní program a vyhodnocování dle nákladu v účetnictví je jednak zpožděno a jednak informuje jenom o částkách korunách.

Řešením je nasazení informačního systému IS Impuls32, který umožní sledovat výrobní zákazky, oběh materiálu ve výrobě, práci na zakázce, objendávky dle potřeby z výroby, vykrývání objednávek apod.

Systém je dostatečně robusní i pro další růst firmy až do 20 stanic.

Nabízíme Vám FLORES - informační systém nové generace a v praxi ověřená metodická řešení Vašich firemních procesů. Naši konzultanti navrhnou optimální informační a řídící podporu k dosažení Vašich cílů.

Z našich dlouholetých zkušeností z implementací informačních systémů vyplývá, že zákazník kromě vlastního software často poptává (alespoň v některých oblastech) i know-how, jak řešit určité procesy. Když poptává plánování výroby, leckdy očekává, že mu implementátor pomůže s výběrem vhodné metody, pokud jich systém nabízí více. Naší nabídkou vycházíme vstříc této poptávce. Pokud přesně znáte svojí potřebu, budeme ji respektovat. Pokud ji znáte rámcově, pomůžeme Vám s její specifikací tak, aby výsledné řešení splnilo Vaše očekávání.

Případové studie 


Zákazníci  >>>Reference_firmy.html

Kontakty: mobil: +420 603 251 624, mail: info@span.cz

Outsourcing účetnictví>>>Projekty_Out.html
Implementace>>>Projekty_Impl.html
IS Impuls32>>>Impuls32.html
FLORES>>>Projekty.html