IS Impuls32

Výběrová řízeníPři výběru informačního systému dochází k tomu, že zákazník má s tímto procesem méně zkušenosti než potenciální dodavatele. Zde nabízíme své zkušenosti a znalosti našich specialistu a výběrové řízení zorganizujeme až pro podpis smlouvy.


Naše pomoc může být od celé organizace VŘ po odbornou konzultaci k prezentovaným produktům.


Výběrové řízení začíná obvykle analýzou potřeb a vytvořením zadávacího projektu.


Výběr okruhu možných dodavatelů, oslovení s poptávkou, prezentace, implementační studie. Součásti dodávky nebývá jen informační systém, ale i výpočetní techniky, služby a servis.


Od roku 2007 jsme se zůčastnili několika výběrových řízení i posouzení již vybraných řešení a návrh na případné změny ve smlouvách i v řešení. 

2007

Nabízíme Vám zajímavé služby, které vám pomohou řídit firmu s podporou podnikových procesů.

Řízení firmy

Využitím poradenství zavedete nové postupy v řízení firmy. Poradenství v ekonomice, řízení výroby, skladové hospodářství a logistice. Procesní řízení v účetníctví, výrobě a CRM.

Poradenství v informatice

Poradenství v řízení informatiky obsahuje např. zpracování projektů a studii v informatice a řízení, zavádění informačních systémů, podporu a organizaci výběrových řízení, řízení služeb, zadání a analýza pro programování, podpora v řízení dodavatelského/outsourcingového vztahu, apod.

Tvorba architektury informačního systému.

Zvyšování výkonnosti marketingu

Pomůžeme Vám zlepšit obchodní a marketingové procesy. Pomocí jedinečné aplikace Pythia CRM Enterprise Vám pomůžeme koncepčně řídit obchod a marketing, nastavit procesy a optimalizovat je.

Další služby související s informatikou

Smlouvy na dodávku IS/IT, dohled nad realizací informatických projektů, řízení dodavatelského/outsourcingového vztahu, podpora zavádění Systému managementu jakosti, bezpečnost IS/IT, risk management. archivace – metodika, inventarizaci, správa dokumentů, bezpapírová kancelář, software Bach a ELO.

<<<HomeSPAN_solution.html
<<<Zpět na projektyProjekty.html
ERP systémy>>>ERP_Systemy.html