IS Impuls32

Systém BarCode - verze 21Programový modul pro sledování výroby pomocí čárových kódů.

Sleduje práci na zakázce, prací jednotlivého zaměstnance, prací na výrobku, prostoje, docházku, produktivitu práce.

Vazba na IS Impuls32

 
<<<HomeSPAN_solution.html
<<<Zpět na projektyProjekty.html
<<<ERP systémyERP_Systemy.html

Úvodní stránka programu

Úvodní přihlašovací stránka programu umožňuje vstup do programu nebo přímo sejmutí čárového kódu

Kontrola a opravy

Standardní výrobní příkaz je doplněn o kódy počátku a konce operace.

Stačí jedno sejmutí a program zařídí zbytek - dopočte čas.

Kódy pro počátek a konec umožňuji přerušení práce na stejné operaci.

Výrobní příkaz

Program barevně označí korektní a nekorektně sejmuté operace.

Nekorektní může být: neukončená operace, ukončená jiná operace než byla začata a podobně. Správce programu může data opravit.

Originální data zůstavají nezměnněna.

Export

Opravena data se exportují do souboru Excel.

Následně je lze použít pro import do programu IS Impuls32.

Snímání čárových kódů

Program je dělán tak, aby zaměstnanci neměli se snímáním problémy a měli kontrolu, co sejmuli, případně to mohli opravit.

Reference>>>Reference_firmy.html

Sejmutí kódů

Kontakty: mobil: +420 603 251 624, mail: info@span.cz

2007